Update van het Duurzaamheidspact

Verduurzaming van woningen draait om aandacht voor mensen

In 2018 sloegen de gemeente Eindhoven, de vier Eindhovense woning-corporaties Woonbedrijf, ‘thuis, Trudo en Wooninc., en de huurdersvertegenwoordiging de handen ineen. Met de samenwerking in het Duurzaamheidspact willen de partijen in een hoger tempo meer verduurzaming van de gebouwde omgeving in metropoolregio Eindhoven realiseren. Om zo de klimaatdoelen – CO2-neutraal voor 2050 – te behalen.

Sinds de start van de samenwerking staan vier pijlers centraal:

  1. Duurzame energie en CO2-neutraal
  2. Duurzame materialen en gesloten kringlopen (circulariteit)
  3. Natuurlijke Stad (biodiversiteit en klimaatadaptatie)
  4. Aandacht voor (het effect op) mensen In deze update nemen we je in vogelvlucht mee in een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Aandacht voor mensen

Afgelopen jaar waren Angela Pijnenburg van Wooninc. en Theo van Kroonenburg samen voorzitter van het pact. Hun voorzitterschap stond in het teken van aandacht voor mensen. Duurzaamheid draait om mensen. Zonder hun draagvlak en participatie, komen duurzaamheidsinitiatieven niet écht van de grond. Dat begint met goed luisteren naar wat mensen echt belangrijk vinden en op zoek te gaan naar gemeenschappelijke doelen. We investeerden het afgelopen jaar in het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn en boden bewoners handvatten om zelf aan de slag te gaan.

De Energiebox

De Energiebox is een initiatief waarbij werkzoekende 55-plussers worden opgeleid tot deskundig energieadviseur. Inwoners uit de gemeente Eindhoven krijgen van hen een gratis energieadvies en de Energiebox: een doos vol energie­besparende producten. Het idee is dat inwoners met kleine aanpassingen relatief veel besparen en zich beter bewust worden van hun eigen invloed op hun energieverbruik. Deelnemers beoordelen het advies gemiddeld met een 8,1. Dankzij het grote succes van de Energiebox, besloten we het project met minimaal een jaar te verlengen. Lees meer in het interview met Energieadviseur Willem!

De Groene Wijk Week

Door de coronacrisis moesten we deze plannen even uitstellen, maar begin volgend jaar gaan we met het Duurzaamheidspact de wijk in. We kiezen twee wijken die een week lang in het teken staat van leefbaarheid, groen en duurzaam. Bewoners leren op een leuke manier kennismaken met verduurzaming en krijgen tips om zelf te besparen op hun energierekening. We bieden bestaande duurzame initiatieven in de wijk een podium en starten samen met hen nieuwe projecten op om te werken aan de dingen die zij belangrijk vinden. Het plan is om dit verder uit te rollen door heel Eindhoven, met jaarlijks een zomer- en een wintereditie.

Gezamen­lijke verduur­zamings­strategie vastgoed

Met het project ‘gezamenlijke verduurzamingsstrategie vastgoed’, bouwen we voort op de menukaarten die we ontwikkelden voor ons vastgoed. Met deze menukaarten categoriseerden we de verschillende type woningen in onze voorraad en keken we per categorie welke oplossingen er zijn om ze te verduurzamen. Het afgelopen jaar bundelden we onze ambities en plannen voor de korte, middellange en lange termijn in een gezamenlijke routekaart. Zo creëerden we een mooi totaaloverzicht van onze behoeften en de kosten en inspanningen die hiermee gemoeid zijn. Dit vormt de basis voor een gezamenlijke verduurzamingsstrategie. En natuurlijk de uitvoering van die strategie.

Pionier­buurt 't Ven

Het haalbaarheidsonderzoek voor een duurzaam warmtenet in ’t Ven is rond. ’t Ven is één van de drie pionierbuurten in Eindhoven. Hier onderzocht de gemeente samen met de woningcorporaties de mogelijkheden om bestaande woningen in een buurt aardgasvrij te maken. Naast een pionierbuurt is ’t Ven ook één van de 27 proeftuinen van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken. In het haalbaarheidsonderzoek keken we naar de kosten en risico’s en hoe we die kunnen spreiden. Natuurlijk hebben we oog voor de duurzaamheid van de energiebron. Met de maatschappelijke discussie over biomassa, zijn we extra kritisch op onszelf, zodat we echt de goede dingen doen. De gemeente, de woningcorporaties en de netbeheerder werken nu aan een samenwerkings­overeenkomst. Eind dit jaar neemt de gemeenteraad een besluit over het warmtenet.

Eindhoven aardgasvrij

Ook in de andere pionierbuurten én daarbuiten zaten we niet stil. Op veel plekken lopen pilots om bestaande woningen aardgasvrij te maken en de energielasten te verlagen. Uitgangspunt daarbij is dat bewoners er voor hun gevoel duidelijk op vooruit gaan. Meer comfort en lagere woonlasten dus. Deze pilots lopen voor een groot deel nog door, zodat we een volledig stookseizoen kunnen monitoren. Ondertussen wisselen we volop ervaringen uit. In het artikel over de Sintenbuurt lees je de verhalen van Sandra en Sjaak, een huurder en huiseigenaar uit de wijk. En in het artikel over Rapenland vertelt Ling over zijn ervaringen in een pilotwoning.

Rondetafel­gesprek over de derde succes­factor

We sloten het jaar af met een inspirerende presentatie en rondetafeldialoog met hoogleraar Anke van Hal over de ‘derde succesfactor’ in de verduurzaming van woningen. Naast techniek en geld, waar iedereen vanzelfsprekend aan denkt, zijn mensen essentieel voor het succes van verduurzaming. Anke deelde inspirerende voorbeelden uit andere regio’s in Nederland en uit Toronto. Daarna brainstormden we met afgevaardigden van alle pactleden over hoe wij in de toekomst nog meer aandacht voor mensen kunnen hebben.