Terugblik webinar

Aandacht voor mensen en op­timale techniek:

Hoe creëren we samenspel in de verduurzaming van woningen?

Normaal houden we elk jaar een bijeenkomst voor partners van het Duurzaamheidspact en andere geïnteresseerden. Dit jaar moest dat nét even anders, dus kwam er een webinar. Met inspirerende sprekers, zo’n 300 kijkers en een boeiende dialoog, was het een groot succes. De hoogtepunten op een rij:

'Onze doelen bereiken, vraagt om samen­werking met de hele keten'.

De stip aan de horizon van een duurzaam Eindhoven

Spreker: Jorg van Waas, Woonbedrijf

Jorg nam ons mee naar 2045: Wat zien we als we dan om ons heen kijken? Hij vergeleek de energietransitie met de introductie van de mobiele telefoon. Destijds zeiden veel mensen dat ze genoeg hadden aan hun huistelefoon. Alleen maar lastig, als mensen je altijd kunnen bellen. Inmiddels neemt iedereen zijn smartphone overal mee naar toe. Als we het slim aanpakken, is duurzaam leven en wonen straks net zo’n vanzelfsprekendheid. Om onze leefbaarheids- en duurzaamheidsdoelen voor 2045 te bereiken tegen lage kosten, vraagt dat, net als voor smartphonefabrikanten, samenwerking met de hele keten.

De derde succesfactor van verduurzaming

Spreker: Anke van Hal, hoogleraar sustainable building, Nyenrode University

Verduurzaming kan niet zonder de derde succesfactor: mensen. Anke vertelde ons waarom het zo belangrijk is om bewoners op de juiste manier te betrekken. En vooral ook welke valkuilen we daarbij moeten vermijden. Haar advies? Neem de belevings-wereld van bewoners als uitgangspunt, streef naar ‘fusies van belangen’, durf mensen al in de allereerste fase te betrekken, heb geduld, houd een open blik en wees creatief.

‘Durf mensen al in de allereerste fase te betrekken, heb geduld, houd een open blik en wees creatief’

Ervaringen van afgelopen jaar in het Duurzaamheids­pact

Sprekers: Theo van Kroonenburg, directeur-bestuurder Trudo en Sil de Graaf, teamleider Energiebox in Eindhoven

Theo blikte terug op de ervaringen van hem en Angela Pijnenburg als voorzitters van het Duurzaamheidspact. De Energiebox is daarin één van de hoogtepunten. Sil, die het project in Eindhoven leidt, deelde de resultaten van de pilot.

Dialoog over aandacht voor mensen, leefbaarheid en duurzaamheid

Sprekers: Anke van Hal en Theo van Kroonenburg

Theo en Anke gingen in gesprek over aandacht voor mensen, leefbaarheid en duurzaamheid. Anke gaf mee: gebruik duurzaamheid niet als doel, maar als middel voor betere leefbaarheid. Maak van aardgasvrij maken van woningen niet het primaire doel: dankzij de energietransitie hebben bewoners straks een betere en fijne woning en wijk, met meer groen in de openbare ruimte, meer sociale cohesie en meer geluk.

De uitdaging van schaalsprong en kostenverlaging

Spreker: Etty Schippers, programmadirecteur De Bouwagenda

Voor 2050 moeten we in heel Nederland ruim zes miljoen woningen verduurzamen. Een gigantische opgave: van zo’n 1.000 woningen per dag. Het is een multidisciplinair probleem waar nationale regie voor nodig is. Etty vertelt over de inspanningen van de Bouwagenda op dat vlak. De Bouwagenda is een uniek samenwerkingsverband vanuit alle gelederen van de bouwsector: ministeries, Bouwend Nederland, kennisinstellingen, en de markt.

De technische uitdagingen van efficiënter, sneller en goedkoper verduurzamen

Sprekers: Luc Severijnen, directeur-bestuurder Woonstichting ’thuis en Theo van Kroonenburg

Theo en Luc keken terug op het afgelopen jaar: Welke ervaringen hebben we samen opgedaan? Door slimmer samen te werken, veranderen renovatieprojecten in wijkprojecten, wat vraagt om een andere aanpak. Volgens Luc is daarbij transparantie essentieel: we moeten businesscases maken met open boeken, zodat we nog meer van elkaar leren.

Kijk het hele webinar terug:

This video has been disabled until you accept marketing cookies.Manage your preferences here or directly accept targeting cookies