Duurzaam bouwen en wonen in Tongelre

Niets gaat zo­maar naar de stort

Beeld: Francois Eyck

Aan de Poeijersstraat in Tongelre ontwikkelt Woonbedrijf 28 nieuwe, duurzame woningen: vijftien appartementen in het voormalige klooster en dertien woningen op het terrein erachter. Dit gebeurt in samenwerking met de toekomstige bewoners, de leden van woonvereniging ’t Rondeel. Jeannette Claessen is één van hen. Ze vertelt enthousiast over duurzaam ontwikkelen, bouwen en uiteindelijk wonen.

Hoe raakte je betrokken bij het project? “Ongeveer zes jaar geleden liet Woonbedrijf tijdens een presentatie weten het voormalige klooster te willen ontwikkelen tot woongemeenschap. Ik was daar bij aanwezig en riep spontaan: dat lijkt me fantastisch! Daar is het begonnen. Ik heb mensen opgetrommeld van wie ik wist dat ze ook enthousiast zouden zijn. Daaruit ontstond een basisgroep, nu woonvereniging ’t Rondeel.”

'Ik heb mensen opgetrommeld van wie ik wist dat ze ook enthousiast zouden zijn.'

Hoe ziet jullie woonvereniging eruit? “We zijn nu met dertien leden en een hele groep instromers. Als alle toekomstige woningen bezet zijn, komen we uit op ongeveer veertig mensen. We willen een zo divers mogelijke groep qua leeftijd, gezinssamenstelling en sociaaleconomische en etnische achtergrond. Eigenlijk de samenleving in het klein. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Sommigen van ons zijn in hun dagelijks leven ook veel bezig met duurzaamheid, natuur en milieu. Ook sociale duurzaamheid vinden we belangrijk. Samen wonen heeft alles te maken met veiligheid en jezelf kunnen zijn. Daarom hebben we een zorgvuldige selectieprocedure van nieuwe leden, maar bouwen we ook aan een goede overlegstructuur. We willen dat iedereen gehoord wordt en op zijn of haar manier een bijdrage levert.”

Wat is jullie rol bij de ontwikkeling van de woningen? “Als toekomstige bewoners hebben we een opvatting over hoe we met elkaar willen wonen. We wilden het terrein samen met Woonbedrijf vormgeven. Drie jaar geleden ontwikkelden we de eerste plannen. Toen zijn namens Woonbedrijf ook projectleider Eric Aerts en vastgoedontwikkelaar Gertjan Vromans erbij betrokken. De samenwerking met hen is top. Sindsdien gaan we in volle vaart vooruit! In onze woonvereniging zijn verschillende werkgroepen die met hen overleggen. Zo is er een bouwgroep, een tuingroep en een werkgroep gezamenlijke ruimte.”

Hoe passen jullie duurzaamheid toe in het project? “De nieuwe woningen worden zoveel mogelijk circulair gebouwd. We inventariseerden al het materiaal op het terrein. Vervolgens keken we wat we opnieuw kunnen gebruiken. Naast het klooster stond een houten, Finse school. We waren daar allemaal wel een beetje verliefd op. Helaas kon dat gebouw niet omgebouwd of verplaatst worden. De school is dus gesloopt, maar wel op een circulaire manier. Veel materiaal gebruiken we opnieuw in onze gemeenschappelijke ruimte en binnentuin. Het mooie torentje dat op de school stond, komt op onze gemeenschappelijke ruimte te staan. En we gebruiken karakteristieke elementen van het schooltje voor de bergingen. Het materiaal dat overblijft, beheert sloopbedrijf Van Liempd en wordt uiteindelijk ook hergebruikt in andere projecten. Er gaat niets zomaar naar de stort.”

Kun je wat voorbeelden noemen van andere duurzame elementen? “De nieuwe woningen worden met ClickBricks gebouwd, herbruikbare bakstenen die je in elkaar ‘klikt’. We isoleren ze volgens de hoogste norm. Ook het klooster wordt verder geïsoleerd. Alle woningen krijgen zonnepanelen en werken op elektriciteit. Alleen de verwarming in het klooster werkt voorlopig nog op gas. Op het terrein komen wadi’s om regenwater in op te vangen. En we hebben samen met landschapsarchitect Kruitkok een groene (pluk)tuin ontworpen. Ontzettend leuk!”

In welke fase zit het project nu? “Het bestemmingsplan is akkoord en ligt ter inzage. De omgevingsvergunning wordt binnenkort aangevraagd. Ook het tuinplan is in grote lijnen klaar. Als alles goed verloopt, start de bouw dit najaar. Hopelijk wonen we rond kerst volgend jaar met z’n allen op die mooie plek.”